Onderwijs

De jeugd heeft de toekomst. Goede verlichting draagt bij aan betere schoolprestaties. Led verlichting is een belangrijke stap naar een duurzamer schoolgebouw. idLED heeft zich ten doel gesteld Nederland te verduurzamen. Onze verlichtingsoplossingen voor het onderwijs verbeteren o.a. de concentratie en dragen zo bij aan de ontwikkeling van de leerling. 

Schoolgebouw_Led
  • Energiebesparing
  • Upgrade verlichting
  • Verminder uitval
  • Verbeter de concentratie
  • Meer interactie 
  • Voorkom hinderlijke schittering 
  • Beter gebruik blackboard

Inspireer de jeugd

Verduurzamen en energie besparen zijn zeer breed gedragen maatschappelijke thema’s. idLED zet zich in om kennis over te dragen aan de volgende generatie en de jeugd te inspireren tot een duurzame toekomst. Denk hierbij aan een gastcollege, practicum, informatie voor werkstukken of een lespakket voor in de klas.